Wie of wat zijn wij als mens?


Wie of wat zijn wij als mens

Dit is een onderwerp wat natuurlijk vele opties heeft om te bekijken. Ik wil er slechts een deel uitlichten. Het is onmogelijk om een geheel te schrijven: ik kan slechts een visie geven van hoe ik het zie. Wat mijn waarheid is. Dat hoeft natuurlijk niet voor jou te gelden…

Ik ben. Geboren. In een lichaam. Dit lichaam stelt mij in staat om te communiceren met de mensen om mij heen. Maar ongezien communiceren wij ook met elkaar, en wel op een energetisch vlak. Deel uitmakend van het grotere bewustzijn. Ons lichaam en onze ziel zijn slechts een kleine afsplitsing van ons bewust Zijn.

In mijn beleving is ons doel als mens om terug te keren naar de liefde. De liefde van Al wat Is.

Een Cursus in Wonderen zegt:

Al weet je niet wat liefde is, als je in liefde bént, herken je het meteen. Je bént liefde.

We zijn het vergeten door als mens de route van het hoofd te wandelen, in plaats van onze harts-route. Maar als je in liefde bent, herinner je je ware Zelf.

Na een meditatie (31-08-2018) schreef ik het volgende:

Ik trof een buffet des levens. Er stonden slechts geweldige dingen op. Ik kon kiezen zoveel ik wilde. Er zijn alleen maar mooie en fijne dingen te kiezen als ik de weg blijf kiezen die mijn innerlijke stem en de signs me wijzen. Go this way, go this way (Abraham Hicks).

Volg maar met je hart. Want ik luister met mijn hart als ik de aanwijzingen volg. Het brengt me langs de mooiste ervaringen. Langs de mooiste mensen. Dit is mijn harts-route. Die is alleen van mij, want niemand kan dezelfde route volgen. We kunnen elkaar wel steeds opnieuw ontmoeten. En naar elkaar toe wandelen. Maar de ander is afhankelijk van hoe hij luistert. Met hoofd of hart. Ik weet inmiddels de route van het hart. Dat geldt niet voor iedereen. Maar toch mag ik vertrouwen dat er weer een ontmoeting komt, wanneer de ander bij toeval of door bewuste keuze weer is afgestemd op de harts-route. Harten weten. Ik hoef me hierom geen zorgen te maken.

Soms is er veel moed nodig om deze harts-route te gaan of blijven volgen. Dat is niet voor iedereen weggelegd. Maar een ontmoeting staat voor altijd opgeslagen. Een blueprint voor het leven. Het hart weet die weg altijd weer te vinden, al wordt het nog zo weggestopt. Het staat geschreven. Maktub (Paulo Coelho, de Alchemist)

Cellen van het hart zijn onveranderbaar. Zij Zijn. Al jouw informatie ligt hierin besloten. De harts-informatie is letterlijk van levensbelang. De liefde die erin ligt opgeslagen is jouw liefde. Jouw blueprint van jouw harts-route. Die kan en mag niet verloren gaan: Je zou de weg kwijtraken als je alleen nog maar de route van je hoofd wist.

Als mens is het gemakkelijk om te verdwalen in de route van het hoofd. Ons hart in een doosje gestopt. Afgesloten, met allerlei sloten, riempjes, banden. Bang om het gevoel van het hart toe te laten. En daarmee de harts-route te gaan volgen. Bang dat het pijn doet.

De angst om het hart en de daarbij horende gevoelens toe te laten is groter dan de werkelijke gevoelens zijn. Dat is mij keer op keer wel duidelijk geworden. Heb moed.

Ik nodig je uit om je mens zijn hier te vervullen voor het allerhoogste doel.

Om terug te keren naar de liefde.

Daar ontmoeten we elkaar opnieuw.

Liefs, Gaab